Ganzendonck was fantast-isch!

2016-02-09 Carnaval dinsdag 594Het carnaval in Ganzendonck is zeer geslaagd. Vanaf het carnavalsconcert van Harmonie O&U, tot aan het laatste feestje op dinsdagavond bij de Tapperij waren heel wat mensen actief om er een mooi feest van te maken.

Bijzonderheden waren de uitreikingen van ‘D’n Opsteker’ aan Antoine Barten, voor zijn jarenlange inzet voor de carnavalsstichting, en ‘Onze Luuk’ aan Twan Smits. Deze laatste waardering is er voor mensen die zich buiten de Teugelders om inzetten voor het plaatselijke carnaval. Wim Maas werd onderscheiden vanwege zijn 11-jarig lidmaatschap van de Teugelders.

Ook het museum van de jarige Beweging Op d’n Tocht, de Oeuvreprijs die ze van de Teugelders kregen uitgereikt, de huldiging van dezelfde groep voor 22 jaar deelname aan de Ganzendonckse Optocht, en de maandagmiddag van de Neij Prinsen Garde met vele creatieve deelnemers, en de Boerenbruiloft horen bij de hoogtepunten. Voor velen zal ongetwijfeld de Ganzendonckse optocht en de daarop aansluitende prijsuitreiking het toppunt van het carnavalsweekend zijn geweest.

De Teugelders willen graag iedereen bedanken die, op wat voor manier dan ook, heeft bijgedragen aan carnaval 2015-2016. Speciaal willen ze daarbij Prins Luuk XLIV (Erik van Haperen) en Prinses Annet van Haperen, Boer Tontje (John Rooijakkers) en Boerin Goen (Lonneke van Kaathoven) in het zonnetje zetten. Zij hebben, zo vinden de Teugelders, het Ganzendonckse carnaval op een fantastische manier uitgedragen.

Ganzendonck – dinsdag!

Waar kom je de Teugelders vandaag tegen?

12:00 uur Boerenbrunch bij Dave v.d. Burgt.
13:11 uur Boerenbruiloft bij De Tapperij.
19:00 uur Jeugd & Tienercarnaval in het Ontmoetingscentrum. 20.30 uur ‘T was hier fantast-isch!! bij De Tapperij.
Met afscheid van het Boerenpaar en Prins Luuk XLIV.

Carnavalsstichting uit Beek en Donk (Noord-Brabant).