Carnaval datums

Carnavalsdatums (genoemde datum = carnavalszaterdag):

2021 – 13 februari
2022 – 26 februari
2023 – 18 februari
2024 – 10 februari
2025 – 01 maart
2026 – 14 februari (66 jaar Teugelders)
2027 – 06 februari
2028 – 26 februari
2029 – 10 februari
2030 – 02 maart
2031 – 22 februari
2032 – 07 februari
2033 – 26 februari

Waarom is het wanneer Carnaval?

Allereerst zal moeten worden bekeken wanneer het Pasen is. Want Pasen en de vastentijd hebben alles met Carnaval te maken.Pasen wordt vastgesteld aan de hand van de zogenaamde lente-evening.

1ste Paasdag valt namelijk altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart Als dan bekend is wanneer het Paaszondag is kan men berekenen wanneer het Carnavalszondag is.

Carnaval is namelijk altijd 7 weken voor Pasen. U zult zeggen wat heeft Pasen dan met Carnaval te maken. Nu de 7 weken komen van de berekening van het aantal vastendagen voor Pasen. De 40 vastendagen voor Pasen zijn de 6 werkdagen van de week minus de maandag en de dinsdag na Carnavalszondag.

Dus 7 x 6 – 2 = 40. Dus 40 vastendagen voor Paaszondag kom je uit op de overbekende Aswoensdag, de algehele vasten- en onthoudingsdag.

Deel dit:

Carnavalsstichting uit Beek en Donk (Noord-Brabant).