Ganzendonckse Carnavalsoptocht

UITSLAGEN VOORGAANDE JAREN STAAN HIER

Op carnavalszondag trekt vanaf 14.45 uur de carnavalsoptocht door Ganzendonck. Hij start op het Piet van Thielplein op Donk en eindigt op het Beekse Heuvelplein.

Deelnemers van buiten Laarbeek kunnen niet deelnemen aan de Ganzendonckse carnavalsoptocht.

Tijdens de dagen van carnaval vormt de optocht door het dorp elk jaar een hoogtepunt. Om de feestvreugde en het plezier van iedereen in stand te houden roept de organisatie iedereen vriendelijk, doch dringend op om zich aan het reglement en gemaakte afspraken hebben gehouden.

Aanmelden voor deelname?

Deelname is alleen mogelijk voor inwoners van Laarbeek.

LET OP: Wanneer je jezelf hebt aangemeld voor de Ganzendonckse carnavalsoptocht ga je akkoord met het reglement.

Reglement Ganzendonckse optocht:

 • Van alle deelnemers wordt verondersteld dat zij op de hoogte zijn van dit reglement. In gevallen waarin dit reglement niet, of gedeeltelijk voorziet beslist het bestuur van de betreffende carnavalsvereniging.
 • Iedereen, die met medeweten van de optochtcommissie achter de harmonie of prinsenwagen loopt, hobbelt, hoepelt of anderzijds beweegt is deelnemer aan de optocht.Men dient zich ten alle tijden te houden aan de aanwijzingen van de optochtleiding/begeleiding.
 • Iedereen die deelneemt aan de optocht doet dit onder eigen verantwoording. De optochtorganisatie aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
 • Alcoholgebruik tijdens de optocht is ten strengste verboden. Hierop volgt automatisch diskwalificatie en verwijdering uit de optocht.
 • Wagens moeten hun afmetingen afstemmen op de te rijden route.
 • Alle wagens moeten op een deugdelijke manier aan het trekkende voertuig worden bevestigd.
 • Het geluidsniveau van muziekinstallaties mag ten hoogte 105 dB bedragen.
 • Er mag geen open vuur of andere gevaarlijke objecten meegevoerd worden die gevaar voor andere deelnemers of toeschouwers kunnen opleveren. Het gebruik van makkelijk brandbare materialen moet zoveel als mogelijk worden beperkt.
 • Het is verplicht om een goedgekeurde brandblusser op de wagen te hebben.
 • Het is absoluut niet toegestaan voor, tijdens of na de optocht vervuilende activiteiten te ontplooien (dit is de ruimste zin van het begrip vervuilend) Constatering hiervan leidt tot onmiddellijke uitzetting van de optocht ook de gemeente zal de vervuiler hierop aanspreken en sanctioneren.
 • Uitingen en teksten mogen geen betrekking hebben op terrorisme. Discriminatie en haat zaaien zijn evenmin toegestaan.
 • Alleen tijdens de optocht mogen mensen op de wagens aanwezig zijn. Als wagens naar de optocht toe rijden en daarna naar huis rijden mag er niemand op de wagens aanwezig zijn. Daarnaast gelden voor de chauffeur de normale wettelijke bepalingen voor wat betreft het voortbewegen van het voertuig en hij/zij dient voor en tijdens de optocht bij zijn voertuig te blijven. Doe navraag bij de verzekering over de te volgen regels.
 • Wagens, groepen of andere creaties met een commerciële inslag zijn uitgesloten van deelname.
 • De organisatie behoudt zich voor om bij onvoorziene omstandigheden de optocht af te gelasten als daar aanleiding voor is.

 Belangrijk voor deelnemers: 

 • Voor trekkende voertuigen adviseren wij u om bij uw eigen verzekering navraag te doen over de aansprakelijkheid.
 • Alle chauffeurs dienen een blaastest af te leggen. Chauffeurs die boven 0 promille blazen is het niet toegestaan te chaufferen op de carnavalswagen.
 • Alleen tijdens de optocht mogen mensen op de wagens aanwezig zijn. Als wagens naar de optocht toe rijden en daarna naar huis rijden mag er niemand op de wagens aanwezig zijn. Daarnaast gelden voor de chauffeur de normale wettelijke bepalingen voor wat betreft het voortbewegen van het voertuig en hij/zij dient voor en tijdens de optocht bij zijn voertuig te blijven. Doe navraag bij de verzekering over de te volgen regels.

 Goed om als deelnemer weten:

 • Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen, krijgt u automatisch een bevestiging van de inschrijving.
 • Wagens worden vooraf door de optochtcommissie beoordeeld, hiervoor wordt via de contactpersoon een afspraak gemaakt. De wagens worden beoordeeld op:

-Uitwerking van het idee of thema van de wagen.
-Afwerking van de wagen.
-Kleurgebruik, gebruikte materialen.
-Kleding van de groep.
-Wijze waarop het trekkende voertuig is weggewerkt.

Pas na de beoordeling krijgt u te horen of u mag deelnemen.

 • Afhalen startnummer in Café Bij Ons op carnavalszondag vanaf 13.45 uur. Daar krijgt u nadere informatie betreffende het opstellen in de optocht.
 • Opstellen op Piet v. Thielplein. Start: 14.45 uur.
 • Nummerbordjes goed zichtbaar aan de voorzijde bevestigen. Let op: het bordje wordt aan het einde van de optocht weer ingenomen.
 • Bij vertrek van de optocht goed opletten of uw nummer aansluit bij de nummers voor en achter u (tenzij de organisatie u anders vertelt).
 • Een neutrale jury beoordeelt uw creatie op afwerking, originaliteit en carnavaleskheid.
 • Show tijdens de optocht is zeer belangrijk, maar wel kort, krachtig en doorlopen. (maximaal 2 minuten stilstaan om een act uit te voeren is toegestaan)
 • De prijsuitreiking vindt plaats in muziekcentrum ’t Anker. Vanaf 17.45 uur vindt de prijsuitreiking plaats van de kinderoptocht en om 20.00 uur de prijsuitreiking van de grote optocht.
 • Wagens kunnen uitsluitend via de Koppelstraat het Piet van Thielplein bereiken.
 • Wildplassen is ten strengste verboden.
 • Volg aanwijzingen van de optochtcommissie goed op. Bij het niet volgen van de richtlijnen kan diskwalificatie volgen.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie.

Alle regels uit het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op deelname aan de Ganzendonckse carnavalsoptocht.

Extra informatie:

• Hebt u zich aangemeld maar kunt u door omstandigheden niet deelnemen, geef dit dan alstublieft zo snel mogelijk door via: info@teugelders.nl of aan Jan van Meelis: 0492-323640.

• Eigenaren van (trekkende) voertuigen dienen zelf bij hun eigen verzekeringsmaatschappij na te vragen of de verzekering deelname aan de carnavalsoptocht dekt.

Inschrijven optocht:

 

 

Carnavalsstichting uit Beek en Donk (Noord-Brabant).