GANZENDONCKSE CARNAVALSOPTOCHT

Prins Luuk XLVIII zal dit jaar voor het eerst als deelnemer op een ‘Grote Wagen’ meedoen aan de Ganzendonckse optocht. Hij is natuurlijk erg benieuwd wat het motto ‘Skôn en skâând gon hâând in hâând’ allemaal teweeg gaat brengen.

De optocht vindt dit seizoen plaats op zondag 23 februari 2020. De route is bekend en het startschot is net als vorig jaar om 14:00 uur. Deze editie wil je natuurlijk niet missen. Wil je je startnummer alvast veilig stellen? Meld je dan nu aan!

En vergeet niet om vriend te worden van de Ganzendonckse optocht op Facebook om het laatste optocht nieuws te volgen, andere deelnemers alvast op te butsen of om met hen spullen die je over hebt, te ruilen voor iets wat je nog goed kan gebruiken.

Deelname is alleen mogelijk voor inwoners van Laarbeek

INSCHRIJVEN OPTOCHT

Ik ben geen robot

 

REGLEMENT GANZENDONCKSE CARNAVALSOPTOCHT

 • Alle regels uit het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op deelname aan de Ganzendonckse Carnavalsoptocht.
 • Van alle deelnemers wordt verondersteld dat zij op de hoogte zijn van dit reglement. In gevallen waarin dit reglement niet of gedeeltelijk voorziet, beslist het bestuur van de Carnavalsvereniging.
 • Iedereen die met medeweten van de Optochtcommissie achter de prinsenwagen loopt, hobbelt, hoepelt of anderzijds beweegt, is deelnemer aan de optocht. Men dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van de optochtorganisatie/begeleiding.
 • Iedereen die deelneemt aan de optocht doet dit onder eigen verantwoording. De optochtorganisatie aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
 • Alcoholgebruik tijdens de optocht is ten strengste verboden. Hierop volgt automatisch diskwalificatie en verwijdering uit de optocht.
 • Wagens moeten hun afmetingen afstemmen op de te rijden route.
 • Alle wagens moeten op een deugdelijke manier aan het trekkende voertuig worden bevestigd.
 • Het geluidsniveau van muziekinstallaties mag ten hoogste 105 dB bedragen.
 • Er mag geen open vuur of andere objecten meegevoerd worden die gevaar voor andere deelnemers of toeschouwers kunnen opleveren. Het gebruik van makkelijk brandbare materialen moet zoveel als mogelijk worden beperkt.
 • Het is verplicht om een goedgekeurde brandblusser op de wagen te hebben.
 • Het is absoluut niet toegestaan voor, tijdens of na de optocht vervuilende activiteiten te ontplooien (dit in de ruimste zin van het begrip vervuilend). Constatering hiervan leidt tot onmiddellijke uitzetting van de optocht; ook de gemeente zal de vervuiler hierop aanspreken en sanctioneren.
 • Uitingen en teksten mogen geen betrekking hebben op terrorisme. Discriminatie en haat zaaien zijn evenmin toegestaan.
 • Alleen tijdens de optocht mogen mensen op de wagens aanwezig zijn. Als wagens naar de optocht toe rijden en daarna naar huis rijden mag er niemand op de wagens aanwezig zijn. Daarnaast gelden voor de chauffeur de gebruikelijke wettelijke bepalingen voor wat betreft het voortbewegen van het voertuig en dient hij/zij voor en tijdens de optocht bij zijn voertuig te blijven. Doe navraag bij de verzekering over de te volgen regels.
 • Wagens, groepen of andere creaties met een commerciële inslag zijn uitgesloten van deelname.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden de optocht af te gelasten.

Belangrijk voor deelnemers

 • U ontvangt automatisch een bevestiging van uw inschrijving zodra wij uw inschrijving ontvangen hebben.
 • Eigenaren van (trekkende) voertuigen dienen zelf bij hun verzekering na te vragen hoe de aansprakelijkheid is geregeld en of deelname aan de Carnavalsoptocht onder de dekking valt.
 • Wagens worden voorafgaand aan de optocht door de Optochtcommissie beoordeeld. Hiervoor maakt de Optochtcommissie een afspraak met de deelnemer. De wagens worden beoordeeld op:
  – uitwerking van het idee of thema van de wagen
  – afwerking van de wagen
  – kleurgebruik en gebruikte materialen
  – kleding van de groep
  – wijze waarop het trekkende voertuig is weggewerkt
 • Na de beoordeling krijgt u te horen of u mag deelnemen. Alle chauffeurs dienen een blaastest af te leggen. Chauffeurs bij wie een alcoholpromillage wordt gemeten boven 0 promille, is het niet toegestaan te chaufferen op de Carnavalswagen.

 Goed om als deelnemer te weten

 • Uw startnummer kunt u afhalen in Javaans Eetcafé aan het Piet van Thielplein op Carnavalszondag vanaf 13.00 uur. Daar krijgt u nadere informatie betreffende het opstellen in de optocht.
 • U dient zich op het Piet van Thielplein op te stellen voor de optocht. Start: 14.00 uur.
 • Het bord met uw startnummer dient goed zichtbaar aan de voorzijde van uw creatie te worden bevestigd. Het bord wordt aan het einde van de optocht weer ingenomen door de Optochtcommissie.
 • Bij vertrek van de optocht dient u zelf goed op te letten of uw startnummer aansluit bij de startnummers voor en achter u, tenzij de organisatie u anders vertelt.
 • Een onafhankelijke jury beoordeelt uw creatie op afwerking, originaliteit en Carnavaleskheid.
 • Show tijdens de optocht is zeer belangrijk, deze dient echter wel kort en krachtig te zijn waarna u direct weer doorloopt. Maximaal 2 minuten stilstaan om een act uit te voeren, is toegestaan. De prijsuitreiking vindt plaats op het Heuvelplein vrijwel direct nadat alle deelnemers aan de optocht zijn gefinisht.
 • De Stichting Teugelders van Ganzendonck maakt foto’s tijdens de optocht welke u na de optocht op deze site kunt bekijken. Daarnaast is het mogelijk dat de stichting de foto’s gebruikt in haar publicaties.
 • Wagens kunnen uitsluitend via de Koppelstraat het Piet van Thielplein bereiken.
 • Wildplassen is ten strengste verboden.
 • Bij het niet opvolgen van het reglement kan diskwalificatie volgen.

TOT SLOT

Heeft u zich aangemeld maar kunt u door omstandigheden niet deelnemen? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten via: 
optocht@teugelders.nl, of bel Wim Maas op 0654 761 904 of Peggy Bliekendaal op 0614 803 788.

Carnavalsstichting uit Beek en Donk (Noord-Brabant).