Club van 100 zorgt voor ’T OPkikkertje

Wat wél kan met Carnaval, gaat gewoon door. Weliswaar geen bezoek van Prins Luuk, maar wel een attentie.

Mensen die ziek zijn of een moeilijk jaar achter de rug hebben, worden ook in deze, door het Coronavirus geminimaliseerde Carnavalsperiode, niet vergeten. De Club van 100 van de Teugelders van Ganzendonck zorgt er ook dit jaar weer voor dat die mensen een attentie ontvangen!

Ken jij iemand die ziek is of die een moeilijk jaar achter de rug heeft en een Opkikkertje goed kan gebruiken? Meld dit dan via de website van de Teugelders www.teugelders.nl/t-opkikkertje of vul het strookje in uit ‘Den Teugelder’.

Deel dit: