Een waakvlammetje van hoop

Het bestuur van Stichting Teugelders van Ganzendonck heeft afgelopen week besloten om al haar activiteiten voorlopig tot 31 december 2020 te bevriezen als gevolg van de Corona perikelen.

Wel bereiden de vrijwilligers van de Teugelders een aantal Carnavalsactiviteiten voor als alternatief. Je zult misschien denken: “Oh…?”. Want in de regio om ons heen worden de activiteiten vooral alleen maar afgelast. De Teugelders hielden op 26 september jl. een brainstormsessie in de open lucht waarvoor vele Teugelders en Carnavalliefhebbers waren uitgenodigd. Tijdens deze middag is het draagvlak en de creativiteit gepeild. Tegen de trend in denken zij dat creatief omdenken nu misschien wel meer nodig is als ooit tevoren. Het bestuur heeft tijdens deze sessie gevraagd om met alternatieve ideeën te komen. Het zal uiteraard nooit een normale Carnaval worden, maar zij hopen wel dat het vuur niet al te gemakkelijk gedoofd wordt maar als een waakvlammetje blijft branden.

In deze donkere dagen grijpt Corona opnieuw hard om zich heen. De tweede golf is nog in volle gang. Dit keer met minder ziekenhuisopnames, maar wel met grote gevolgen voor het sociale leven. Het verenigingsleven wordt compleet onderuitgehaald. De jeugd weet het niet meer, en mensen raken in een sociaal isolement. Wat doet dit met vrijwilligers in het verenigingsleven? Blijven ze of geven ze na zo’n lange tijd van corona moeheid, de spreekwoordelijke pijp aan Maarten? Hoe ziet het verenigingsleven er volgend jaar dan uit?

Daarom juist nu alle hens aan dek. De komende tijd is er nagenoeg niets mogelijk. Maar de Teugelders hopen dat er toch een klein wonder gebeurt en dat ze iets van hun vrolijke Carnavalskant kunnen laten zien aan de gemeenschap; al is het een druppel op de gloeiende plaat. Ieder vleugje van vreugde of plezier, een lach, een blijk van medeleven, een bezoekje aan een zieke van onze Prins achter glas, is mooi meegenomen. Een Carnavalsclub heeft tenslotte als doel, en plicht, de sociale verbinding die dit feest in zich heeft, zoveel mogelijk uit te dragen. Toegeven aan een virus dat erop uit is om onze meest menselijke kant te vernietigen, is geen optie!

De plannen worden uiteraard getoetst op haalbaarheid en gezondheidsrisico’s. Daarna zullen de plannen te zijner tijd bij het gemeentebestuur worden neergelegd voor de nodige vergunningen. In samenspraak met onze gemeentelijke bestuurders gaan ze dan zien wat er van deze creatieve oogst over zal blijven. De Teugelders hopen komend jaar een klein waakvlammetje te laten branden. Als in 2022 Corona hopelijk onder controle is, kan Carnaval in ons dorp weer volledig opvlammen

Deel dit: