“We wôrre dur wèrem van!”

Dat is het motto voor het nieuwe carnavalsseizoen in Ganzendonck. Het motto werd bekend gemaakt aan het einde van een druk bezochte presentatie-avond in Tennishal D’n Ouwe Toren. Daarnaast geeft deze uitspraak ook prima de sfeer weer waarmee de carnavalsplannen van het nieuwe bestuur van De Stichting Teugelders van Ganzendonck door de aanwezigen werden ontvangen.

De presentatie-avond met als thema: Teugelders “nieuwe stijl” stond voor de pauze in het teken van “zenden” en na de pauze ging het om “ophalen”. Het vernieuwde bestuur kreeg van avondvoorzitter en presentator Frits Swinkels allereerst de gelegenheid om zich aan een volle zaal voor te stellen. Hierna schetste interim-voorzitter Maarten Maas de nieuwe koers. Een koers met vernieuwingen en met respect voor het verleden.

De vernieuwingen zullen op bestuurlijk, financieel, cultureel en organisatorisch terrein ingevoerd worden waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de Ganzendonckse bevolking en de verschillende commissies van de Teugelders.

Tijdens de pauze konden de bezoekers gebruik maken van een ludieke actie: “In ruil voor een goed idee gratis naar de wc!”

De actie was erg succesvol. Want na de pauze kreeg Frits Swinkels uit handen van twee toiletjuffrouwen een emmer met ideeën overhandigd. Maarten Maas op zijn beurt verklaarde dat het bestuur binnen drie weken terugkomt op de ingeleverde suggesties. Daarna mochten de aanwezigen via Kahoot en hun mobiele telefoon een aantal vragen beantwoorden. De vragen peilden voornamelijk de stemming en de mening over de voorgestelde veranderingen. Die stemming was na afloop het best te omschrijven met: “We wôrre dur wèrem van!” en “Heel nieuwgierig naar de praktische ideeën die er binnen zijn gekomen!”

 
Foto’s presentatie avond

Deel dit: